Yangjiang Kite Festival in Guangzhou

Yangjiang Kite Festival(阳江风筝节) in Guangzhou