Zirefu Xiati Tajik Ethnic Township in Yarkant County, Kashgar

喀什地区莎车县孜热甫夏提塔吉克族乡 Zirefu Xiati Tajik Ethnic Township in Yarkant County, Kashgar Prefecture