Zi’er Yi Ethnic Town in Jiulong County, Garze

甘孜九龙县子耳彝族乡  Zi’er Yi Ethnic Town in Jiulong County, Garze