Zhushi Yi Ethnic Town in Hezhang County, Bijie

毕节市赫章县珠市彝族乡 Zhushi Yi Ethnic Town in Hezhang County, Bijie