Zhabu Hui Ethnic Town in Taojiang County, Yiyang

益阳市桃江县乍埠回族乡 Zhabu Hui Ethnic Town in Taojiang County, Yiyang