Yangjia’ao Miao and Tujia Ethnic Town in Sinan County, Tongren

铜仁市思南县杨家坳苗族土家族乡 Yangjia’ao Miao and Tujia Ethnic Town in Sinan County, Tongren