Xunpan Tujia, Dong and Miao Ethnic Town in Jiangkou County, Tongren

铜仁市江口县埙盘土家族侗族苗族乡 Xunpan Tujia, Dong and Miao Ethnic Town in Jiangkou County, Tongren