Xikou Hui Ethnic Town in Zhen’an County, Shangluo

商洛市镇安县西口回族镇 Xikou Hui Ethnic Town in Zhen’an County, Shangluo