Wulu Manchu Ethnic Town in Zhuanghe City, Dalian

大连市庄河市吴炉镇[满族] Wulu Town (Manchu Ethnic Group) in Zhuanghe City, Dalian