Tianshui Manchu Ethnic Township in Liaoyang County, Liaoyang City

辽阳市辽阳县甜水满族乡Tianshui Manchu Ethnic Township in Liaoyang County, Liaoyang City