Taodian Hui Ethnic Township in Shouxian County, Huainan

淮南市寿县陶店回族乡Taodian Hui Ethnic Township in Shouxian County, Huainan