Shenzhangtang Yao Ethnic Town in Daoxian County, Yongzhou

永州市道县审章塘瑶族乡 Shenzhangtang Yao Ethnic Town in Daoxian County, Yongzhou