Shanhuo Hui Ethnic Township in Yuzhou City, Xuchang

许昌市禹州市山货回族乡 Shanhuo Hui Ethnic Township in Yuzhou City, Xuchang