Sanshui Yao Ethnic Township in Lianzhou City, Qingyuan

清远市连州市三水瑶族乡Sanshui Yao Ethnic Township in Lianzhou City, Huizhou