Qunjia Tibetan Ethnic Town in Huangzhong County, Xining

西宁市湟中县群加藏族乡 Qunjia Tibetan Ethnic Town in Huangzhong County, Xining