Qianjiadong Yao Ethnic Town in Jiangyong County, Yongzhou

永州市江永县千家峒瑶族乡 Qianjiadong Yao Ethnic Town in Jiangyong County, Yongzhou