Qianjia Tujia Ethnic Town in Dejiang County, Tongren

铜仁市德江县钱家土家族乡 Qianjia Tujia Ethnic Town in Dejiang County, Tongren