Pingdi Gelao and Dong Ethnic Town in Shiqian County, Tongren

铜仁市石阡县坪地仡佬族侗族乡 Pingdi Gelao and Dong Ethnic Town in Shiqian County, Tongren