Nankun Li and Miao Ethnic Town in Tunchang County, Hainan

屯昌县南坤黎族苗族镇Nankun Li and Miao Ethnic Town in Tunchang County, Hainan