Mengguan Miao and Bouye Ethnic Town in Huaxi District, Guiyang

贵阳市花溪区孟关苗族布依族乡Mengguan Miao and Bouye Ethnic Town in Huaxi District, Guiyang