Lizhou Yao Ethnic Town in Tianlin County, Baise

百色市田林县利周瑶族乡Lizhou Yao Ethnic Town in Tianlin County, Baise