Liuxi Manchu Ethnic Town in Pingquan City, Chengde

承德市平泉市柳溪满族乡Liuxi Manchu Ethnic Town in Pingquan City, Chengde