Jiudaoling Manchu Ethnic Town in Yixian County, Jinzhou

锦州市义县九道岭满族镇 Jiudaoling Manchu Ethnic Town in Yixian County, Jinzhou