Jingjiao Tujia Ethnic Town in Dejiang County, Tongren

铜仁市德江县荆角土家族乡 Jingjiao Tujia Ethnic Town in Dejiang County, Tongren