Ji’er Gelete Guoleng Mongol Ethnic Township in Usu City, Tacheng

塔城地区乌苏市吉尔格勒特郭楞蒙古族乡 Ji’er Gelete Guoleng Mongol Ethnic Township in Usu City, Tacheng Prefecture