Jidongyu Manchu Ethnic Township in Liaoyang County, Liaoyang City

辽阳市辽阳县吉洞峪满族乡Jidongyu Manchu Ethnic Township in Liaoyang County, Liaoyang City