Huangjia Xibe Ethnic Township in Shenbei New Area, Shenyang

沈阳市沈北新区黄家锡伯族乡 Huangjia Xibe Ethnic Township in Shenbei New Area, Shenyang