Housuo Manchu Ethnic Town in Xingcheng City, Huludao

芦岛市兴城市沙后所满族镇Housuo Manchu Ethnic Town in Xingcheng City, Huludao