Guozhuang Hui Ethnic Township in Zhenping County, Nanyang

南阳市镇平县郭庄回族乡 Guozhuang Hui Ethnic Township in Zhenping County, Nanyang