Gunbei Dong Ethnic Town in Rongshui Miao Autonomous County, Liuzhou

柳州市融水苗族自治县滚贝侗族乡Gunbei Dong Ethnic Town in Rongshui Miao Autonomous County, Liuzhou