Gugan Shui Ethnic Town in Fuyuan County, Qujing

曲靖市富源县古敢水族乡 Gugan Shui Ethnic Town in Fuyuan County, Qujing