Guanjiaying Manchu Ethnic Township in Songshan District, Chifeng

赤峰市松山区关家营子满族乡Guanjiaying Manchu Ethnic Township in Songshan District, Chifeng