Ganxi Gelao and Dong Ethnic Town in Shiqian County, Tongren

铜仁市石阡县甘溪仡佬族侗族乡 Ganxi Gelao and Dong Ethnic Town in Shiqian County, Tongren