Dewang Tujia and Miao Ethnic Town in Jiangkou County, Tongren

铜仁市江口县德旺土家族苗族乡 Dewang Tujia and Miao Ethnic Town in Jiangkou County, Tongren