Daheba Tujia and Miao Ethnic Town in Sinan County, Tongren

铜仁市思南县大河坝土家族苗族乡 Daheba Tujia and Miao Ethnic Town in Sinan County, Tongren