Dachucun Hui Ethnic Township in Cang County, Cangzhou

沧州市沧县大褚村回族乡Dachucun Hui Ethnic Township in Cang County, Cangzhou