Changfeng Tujia Ethnic Town in Dejiang County, Tongren

铜仁市德江县长丰土家族乡 Changfeng Tujia Ethnic Town in Dejiang County, Tongren