Changba Miao and Tujia Ethnic Town in Sinan County, Tongren

铜仁市思南县长坝苗族土家族乡 Changba Miao and Tujia Ethnic Town in Sinan County, Tongren