Zhongying Lisu and Yi Ethnic Town in Binchuan County, Dali

大理州宾川县钟英傈僳族彝族乡 Zhongying Lisu and Yi Ethnic Town in Binchuan County, Dali