Yongxing Lisu Ethnic Town in Huaping County, Lijiang

丽江市华坪县永兴傈僳族乡  Yongxing Lisu Ethnic Town in Huaping County, Lijiang