Hehua Dai and Wa Ethnic Town in Tengchong County, Baoshan

保山市腾冲县荷花傣族佤族乡 Hehua Dai and Wa Ethnic Town in Tengchong County, Baoshan